Region NORD
Region Bergen
Region Øst

BouvetOne

BouvetOne er en intern konferanse med både faglig og sosialt innhold hvor alle får muligheten til å dele erfaringer og kompetanse på tvers. Hensikten er å vise bredden av det vi driver med og få en smakebit av hva mange av kollegaene gjør. Alt i løpet av en kveld!